Strategické dokumenty pro mikroregion Moravský kras

04.03.2019

Spolek pro rozvoj venkova bude v období květen 2019 - srpen 2020 realizovat projekt, jehož hlavním cílem bude optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě prostřednictvím posílení strategického řízení. Hlavním nástrojem pro dosažení tohoto cíle bude vytvoření tematických koncepcí a analytických dokumentů pro 7 obcí spolku. Konkrétně se jedná o obce: Březina, Vilémovice, Sloup, Habrůvka, Šošůvka, Olomoučany a Vysočany. V těchto obcích bude vytvořeno celkem 35 strategických a analytických dokumentů.

Jednotlivé dokumenty budou zpracovány pro celé katastrální území vybraných obcí a budou definovat dlouhodobé cíle obcí. Dokumenty napomůžou k účelnému a efektivnímu hospodaření ve vybraných oblastech. Na realizaci projektu město získalo finanční podporu EU. Konkrétně je projekt financován z Operačního programu Zaměstnanost. O případných aktualitách v projektu Vás budeme informovat.

Celkové způsobilé náklady:      3 417 645,00 Kč
Celková výše dotace:                3 246 762,75 Kč
Vlastní zdroje spolku:                    170 882,25 Kč

Vytvořte si webové stránky zdarma!