Kontaktní informace


Fakturační adresa:
Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Poštovní adresa:
Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras
Obecní úřad Březina
Březina 24
679 05 Křtiny

69744009 

Kontaktní osoba
Mgr. Martin Habáň, předseda spolku
tel.: +420 773 966 055
starosta@obec-brezina.cz

Předsednictvo spolku
Martin Habáň, předseda
Ivana Holomková, místopředsedkyně
Martin Mikulášek
František Novotný
Ondřej Hudec

Bankovní spojení
č.ú. 94-13816631/0710, vedený u České národní banky
č.ú. 19-4827850247/0100, vedený u Komerční banky

Vytvořte si webové stránky zdarma!