Pozvánka na valnou hromadu - 31.1.2019

23.01.2019

Na jednání Valné hromady dobrovolného svazku obcí s názvem Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, která se bude konat dne 31. ledna 2019 v 16 hodin v Obci Žďár, Dělnický dům č. 107.

Program: 
1. kontrola usnesení
2. rozpočet na rok 2019
3. dotace na Spolek z MMR
4. zřízení účtu u ČNB
5. různé
6. usnesení a závěr

František Novotný v. r., předseda DSO

Vytvořte si webové stránky zdarma!