Pozvánka na valnou hromadu 30.1.2020

21.01.2020

Pozvánka na jednání Valné hromady dobrovolného svazku obcí s názvem Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, které se bude konat dne 30. ledna 2020 v 16 hodin v obci Vavřinec, společenská místnost v budově MŠ, vedle obecního úřadu.Program:

1. kontrola usnesení
2. schválení rozpočtu na rok 2020
3. rozpočtový výhled 2021 - 2022
4. rozpočtové opatření č. 2
5. schválení smluv na vypracování strategických dokumentů
6. pověření předsedy DSO provádět RO během roku
7. podání žádosti na MMR
8. různé
9. usnesení a závěr

František Novotný v. r., předseda DSO

Vytvořte si webové stránky zdarma!