Pozvánka na valnou hromadu 27.6.2019

12.06.2019

Pozvánka na jednání Valné hromady dobrovolného svazku obcí s názvem Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, která se bude konat dne 27. června 2019 v 16 hodin v obci Bukovinka, budova Obecního úřadu.

Program:
1. kontrola usnesení
2. schválení rozpočtu na rok 2019
3. Závěrečný účet 2018
4. zpráva z auditu
5. schválení nových stanov Spolku
6. aktualizace webových stránek DSO
7. různé
8. usnesení a závěr

František Novotný v. r., předseda DSO

Vytvořte si webové stránky zdarma!