Pozvánka na valnou hromadu - 20.6.2023

26.05.2023

Zveme Vás na jednání Valné hromady dobrovolného svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras, které se bude konat v úterý 20. června 2023 od 17.00 hodin, Holštejn 59, 679 13, budova obecního úřadu.

Program

1. Zahájení, schválení programu
2. Závěrečný účet a zpráva auditora za rok 2022
3. Účetní závěrka za rok 2022
4. Volba zástupce svazku do správní rady Domu přírody Moravského krasu
5. Bezúplatný převod majetku z MAS Moravský kras
6. Diskuse, závěr

Martin Habáň v. r., předseda DSO

Vytvořte si webové stránky zdarma!