Pozvánka na valnou hromadu - 20.12.2022

22.02.2023

Zveme Vás na jednání Valné hromady dobrovolného svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras, které se bude konat v úterý 20. prosince 2022 od 17.00 hodin ve víceúčelové budově, Suchdol 70, 679 13 Vavřinec.

Program

 1. Zahájení, schválení programu
2. Volba předsedy, místopředsedy a členů předsednictva
3. Volba revizní komise
4. Pověření předsedy k provádění rozpočtových opatření
5. Rozpočet spolku na rok 2023 a střednědobý výhled 2024 a 2025
6. Prezentace k financím obcí (Martin Brantál, SMS finance, a.s.)
7. Aktivity spolku pro rok 2023 (výměna zkušeností, školení, akce)
8. Diskuse
9. Závěr

Martin Habáň v. r., předseda DSO

Vytvořte si webové stránky zdarma!