Pozvánka na valnou hromadu - 19.12.2023

05.12.2023

Zveme Vás na jednání Valné hromady dobrovolného svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras, které se bude konat v úterý 19. prosince 2023 od 17.00 hodin v zasedací místnosti úřadu Městyse Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06.

Program

1. Zahájení, schválení programu
2. Rozpočet spolku na rok 2024 a střednědobý výhled na roky 2025, 2026
3. Smlouva o bezúplatném převodu majetku (cyklostezka Jedovnice-Kotvrdovice)
4. Smlouva o bezúplatném převodu majetku z MAS Moravský kras z.s.
5. Informace o dotaci Kompostéry pro Moravský kras – etapa II
6. Plánované aktivity spolku pro rok 2024 (exkurze, školení, dotace, akce)
7. Diskuse
8. Závěr

Martin Habáň v. r., předseda DSO

Vytvořte si webové stránky zdarma!