Pozvánka na valnou hromadu - 19.6.2024

06.06.2024

Zvu vás na jednání Valné hromady dobrovolného svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras, které se bude konat ve středu 19. června 2024 od 17.00 hodin na adrese Šošůvka - obecní úřad, Šošůvka 187, 679 13.

Program

1. Zahájení, schválení programu
2. Závěrečný účet a zpráva auditora za rok 2023
3. Účetní závěrka za rok 2023
4. Rozpočtové opatření č. 1/2024
5. Vyřazení majetku z účtů 018 a 028
6. Informace od předsednictva spolku
7. Dotace OPŽP "vratné nádoby"
8. Diskuse, závěr

Martin Habáň v. r., předseda DSO

Vytvořte si webové stránky zdarma!