Pozvánka na valnou hromadu - 1.12.2021

17.11.2021

Zveme Vás na jednání Valné hromady dobrovolného svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras, které se bude konat ve středu 1. prosince 2021 od 17.00 hodin na Obecním úřadě Vilémovice, Vilémovice 18, 679 06.

Program

1. Zahájení, schválení programu
2. Volba předsedy a člena předsednictva DSO
3. Rozpočet spolku na rok 2022 a střednědobý výhled 2023, 2024
4. Schválení vratky obcím z dotace na strategické dokumenty
5. Rozpočtová opatření 1, 2, 3 / 2021
6. Informace k Destinační společnosti
7. Modernizační a zelené dotační možnosti
8. Aktivity spolu pro rok 2022 (výměna zkušeností, školení, akce)
8. Diskuse (vyhlášky, odpady)
9. Závěr

Martin Habáň v. r., člen předsednictva DSO

Vytvořte si webové stránky zdarma!