Pozvánka na valnou hromadu - 16.6.2022

03.06.2022

Zveme Vás na jednání Valné hromady dobrovolného svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras, které se bude konat ve čtvrtek 16. června 2022 od 17.00 hodin, obec Hostěnice (Občanské centrum, Hostěnice 159, 66404, objekt samoobsluhy).

Program

1. Zahájení, schválení programu
2. Vystoupení hostů (MAS Moravský kras, Dům přírody MK)
3. Závěrečný účet a zpráva auditora za rok 2021
4. Účetní závěrka za rok 2021
5. Informace od předsednictva
6. Dotace OPŽP "kompostéry"
7. Diskuse a závěr

Martin Habáň v. r., předseda DSO

Vytvořte si webové stránky zdarma!