Exkurze do Mikroregionu Nový Dvůr

07.10.2022

Starostky a starostové našeho spolku absolvovali ve čtvrtek a pátek 6-7. října 2022 odborně zaměřený zájezd do Mikroregion Nový Dvůr. Cílem byla vzájemné poznání, výměna zkušeností a načerpání inspirace.

Naše čtvrteční cesty vedly do Ratíškovic na prohlídku sběrného dvora a kompostárny, což zaujalo především ty kolegy, kteří podobná zařízení ve svých obcích provozují. Poté jsme se přesunuli do místní základní školy, prohlédnout si krásné nové odborné učebny a také místní spolkový dům.V obci Vacenovice jsme navštívili starý Habánský sklep pravděpodobně již ze 16. stol., který byl v letech 2018-2019 v rámci přeshraniční spolupráce kompletně zrekonstruován. Nachází se zde expozice habánské keramiky, model habánského domu a nalezené habánské pece ve Vacenovicích. Poté nás ještě čekala návštěva informačního centra mikroregionu v zámecké konírně Milotice a večeře v B\V vinařství a.s. v Ratíškovicích včetně degustace regionálních vín. Celým dnem nás provázela Vladimíra Motlová, radní obce Ratíškovice. Tímto ji velice děkujeme.

Páteční ráno patřilo krátké prohlídce Kyjova a následné exkurze do Kyjovský pivovar. Hned poté nás čekala návštěva Památníku a muzeum internačního tábora Svatobořice. Internační tábor byl založen vládou Rakouska-Uherska v době první světové války. Sloužil jako tábor pro uprchlíky před ruskou frontou. Následně byl využíván během druhé světové války pro příbuzné uprchlých Čechů, ale byli zde umístěni i židé. Po roce 1948 byl tábor vystěhován a pak sloužil jako karanténní tábor pro řecké obyvatele, kteří sem přišli po druhé světové válce. 

Náš čas na poznání vypršel a naše skupina se vydala na cestu domů do Moravského krasu. Děkujeme za možnost poznání a inspiraci a samozřejmě budeme rádi, když i kolegyně a kolegové z Mikroregionu Nový Dvůr přijedou na oplátku do našeho regionu. Za bezvadný fotoreport děkujeme našemu kotvrdovickému kolegovi Jindřich Kocour.

Vytvořte si webové stránky zdarma!