Získali jsme dotaci Ministerstva místního rozvoje

04.06.2021

Naše žádost "Výměna zkušeností pro rozvoj obcí mikroregionu Moravský Kras" získala dle rozhodnutí Ministerstva místního rozvoje ze dne 4. června 2021 finanční podporu z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí.

Celkové náklady na celý program plánujeme ve výši 286.050 Kč, z dotace jsme získali částku  200.000 Kč. Do tohoto dotačního titulu si podalo žádost 32 mikroregionů, 12 z nich bylo úspěšných a náš spolek byl mezi nimi!


Vytvořte si webové stránky zdarma!