Spolek pro rozvoj venkova MORAVSKÝ KRAS


Zde najdete informace o svazku celkem 26 obcí, městysů a měst s názvem Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, založeného v roce 1999. Tento mikroregion zaujímá polohu severovýchodně od města Brna, z větší části na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Níže jsou postupně umisťované informace o životě obyvatel regionu známého především díky propasti Macocha a čtyřem veřejnosti přístupným jeskyním. Ambicí tohoto regionu je však snaha nabídnou jeho návštěvníkům daleko více možností k relaxaci a odpočinku.

Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras byl založen na ustavující valné hromadě dne 28. září 1999 v Jedovnicích. Ustavující valná hromada schválila mimo založení Spolku také zakladatelskou smlouvu 16 obcí spolku, stanovy Spolku a jednací řád valné hromady. Na valné hromadě Spolku dne 18. prosince 2001 byla schválena transformace obcí na svazek obcí se stejným názvem. K tomuto datu měl již Spolek 23 členských obcí. V současné době Spolek sdružuje celkem 26 obcí a jedno město. 

Hlavní prioritou spolku je rozvoj mikroregionu, jehož velkou část tvoří chráněná krajinná oblast Moravský kras. Z toho vyplývají především podpora cestovního ruchu, zkvalitnění silniční sítě a péče o životní prostředí.