Spolek pro rozvoj venkova MORAVSKÝ KRAS

Vítejte na našich stránkách!

Najdete zde informace o svazku založeném v roce 1999, který sdružuje 26 obcí, městysů a měst s názvem Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras a žije v něm cca 23.000 obyvatel. Můžete si přečíst informace o fungování našeho mikroregionu známého především díky propasti Macocha a čtyřem veřejnosti přístupným jeskyním. Mikroregion zaujímá polohu severovýchodně od města Brna, z větší části na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Hlavní prioritou spolku je rozvoj mikroregionu, jehož velkou část tvoří chráněná krajinná oblast Moravský kras. Z toho vyplývají především podpora cestovního ruchu, zkvalitnění silniční sítě a péče o životní prostředí.

Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras byl založen na ustavující valné hromadě dne 28. září 1999 v Jedovnicích. Ustavující valná hromada schválila mimo založení Spolku také zakladatelskou smlouvu 16 obcí spolku, stanovy Spolku a jednací řád valné hromady. Na valné hromadě Spolku dne 18. prosince 2001 byla schválena transformace obcí na svazek obcí se stejným názvem. K tomuto datu měl již Spolek 23 členských obcí. 

V současné době Spolek sdružuje 25 obcí a jedno město s celkově více než 23.000 obyvateli. Jde o obce Březina, Bukovina, Bukovinka, Habrůvka, Holštejn, Hostěnice, Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Kulířov, Kuničky, Lipovec, Němčice, Olomučany, Ostrov u Macochy, Rudice, Senetářov, Sloup, Spešov, Šošůvka, Vavřinec, Vilémovice, Vysočany, Žďár a město Rájec-Jestřebí. Představení spolku a všech našich členským obcí a měst najdete v naší brožuře (velikost 9 MB, PDF), kterou jsme připravili za podpory Ministerstva místního rozvoje. Na našich stránkách také najdete Strategický plán rozvoje dobrovolného svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras 2024 - 2030.

Aktuální informace

Vytvořte si webové stránky zdarma!