Spolek pro rozvoj venkova MORAVSKÝ KRAS

Vítejte na našich stránkách!

Najdete zde informace o svazku celkem 26 obcí, městysů a měst s názvem Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras, založeného v roce 1999. Můžete si přečíst informace o fungování našeho mikroregionu známého především díky propasti Macocha a čtyřem veřejnosti přístupným jeskyním. Mikroregion zaujímá polohu severovýchodně od města Brna, z větší části na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras.  Ambicí našeho regionu je snaha nabídnout jeho návštěvníkům daleko více možností k relaxaci a odpočinku. 

Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras byl založen na ustavující valné hromadě dne 28. září 1999 v Jedovnicích. Ustavující valná hromada schválila mimo založení Spolku také zakladatelskou smlouvu 16 obcí spolku, stanovy Spolku a jednací řád valné hromady. Na valné hromadě Spolku dne 18. prosince 2001 byla schválena transformace obcí na svazek obcí se stejným názvem. K tomuto datu měl již Spolek 23 členských obcí. 

V současné době Spolek sdružuje celkem 25 obcí a jedno město. Jde o obce Březina, Bukovina, Bukovinka, Habrůvka, Holštejn, Hostěnice, Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Kulířov, Kuničky, Lipovec, Němčice, Olomučany, Ostrov u Macochy, Rudice, Senetářov, Sloup, Spešov, Šošůvka, Vavřinec, Vilémovice, Vysočany, Žďár a město Rájec-Jestřebí. Představení spolku a všech našich členským obcí a měst najdete v naší brožuře, kterou jsme připravili za podpory Ministerstva místního rozvoje.

Brožuru ke stažení najdete zde (velikost 9 MB, PDF) 

Hlavní prioritou spolku je rozvoj mikroregionu, jehož velkou část tvoří chráněná krajinná oblast Moravský kras. Z toho vyplývají především podpora cestovního ruchu, zkvalitnění silniční sítě a péče o životní prostředí.

Předsednictvo spolku

Martin Habáň, předseda spolku

Ivana Holomková, místopředsedkyně spolku

Jindřich Kocour, člen předsednictva

Martin Mikulášek, člen předsednictva

František Novotný, člen předsednictva